Dusza Mazur - Andrzej Szymanowski
Dusza Mazur - Andrzej Szymanowski

Pisz - Warmińsko-mazurskie